Mississippi Mediation & Interim

Header Mississippi Mediation & Interim

Hettie Sipman

Logo Mississippi Samen Overbruggen

Mediation Werkwijze & Tarief

1. Voorfase van Mediation

Op het moment dat je contact met mij opneemt voor mediation, schets ik globaal hoe ik werk en wat de wederzijdse verwachtingen zijn. De andere partij en jijzelf ontvangen dan van mij informatie over onze werkwijze en mediation in het algemeen. De inhoud van de kwestie die speelt komt zeer globaal aan bod.

2. Het eerste mediationgesprek

Ik neem contact op met de mediationpartijen voor het plannen van het eerste gesprek. Voor de start ontvang je de mediationovereenkomst, het MfN reglement en de MfN gedragsregels. Tijdens het eerste gesprek wordt eerst de mediationovereenkomst toegelicht en door alle partijen en de mediator ondertekend.

3. De mediation vervolggesprekken

De meeste mediationgesprekken vinden plaats met alle partijen tegelijk. Soms vindt er een apart gesprek plaats als ik dat nodig acht. Telefoontjes tussendoor met mij als mediator zijn niet mogelijk, om zoveel mogelijk de communicatie met beide partijen tegelijk plaats te laten vinden. Behalve natuurlijk om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten.

Wanneer er sprake is van een conflict, bestaan er meestal veel misverstanden. Deze misverstanden komen tijdens de mediationgesprekken op tafel. Een gesprek met de mediator erbij verloopt anders dan gewone gesprekken. De emoties kunnen soms hoog oplopen, maar toch zorgt de mediator ervoor dat het gesprek niet ontaardt in geruzie. De mediator let erop dat jullie beiden ook echt zeggen waar het om gaat en dat jullie ook begrijpen wat de ander bedoelt.

4. De oplossing

Als de misverstanden uit de wereld zijn, komt het moment om naar een oplossing te gaan kijken. Ik heb als mediator de taak ervoor te zorgen dat jullie de tijd nemen om goed na te denken om tot een weloverwogen oplossing te komen. Ik zal zelf geen advies geven. Als het nodig is kun je een adviseur raadplegen. Bijvoorbeeld een accountant, advocaat of vakbond. Als jullie tot overeenstemming gekomen zijn,leg ik dat zo nodig vast in een eindovereenkomst die door alle betrokken partijen wordt ondertekend.


Kosten mediation

De voorfase van de mediation is gratis. Wanneer de mediation daadwerkelijk start, betaal je een uurtarief van €100,- exclusief btw. Hierbij geldt uiteraard dat alleen wordt betaald voor de uren die ik daadwerkelijk besteed heb. Reistijd wordt niet in rekening gebracht, wel een reiskostenvergoeding à €0,21 per kilometer. De kosten voor het raadplegen van eventuele adviseurs komen rechtstreeks voor rekening van de partijen.

Locatie van de mediation

De mediationgesprekken vinden gewoonlijk plaats op neutraal terrein in de buurt van de woonplaats van de partijen.

Nog vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met mij op.