Mississippi Mediation & Interim

Header Mississippi Mediation & Interim

Hettie Sipman

Logo Mississippi Samen Overbruggen

Interim

Kinderen op de basisschool

Mijn missie is ‘samen overbruggen’. Soms moet er een periode tussen twee directeuren overbrugd worden, soms een kloof tussen mensen of tussen de kwaliteit van vandaag en de beoogde kwaliteit. Mediator zijn past bij mij als mens. Veel van de waarden die ik onderschrijf in mediation neem ik mee en pas ik toe als interim-directeur: Eigen verantwoordelijkheid van mensen is cruciaal, zoeken naar gezamenlijke belangen, zelf en samen werken aan een oplossing of verdere ontwikkeling en (opnieuw) verbinden aan elkaar of aan gemaakte afspraken waar we ons aan houden.

Ik ga voor een langdurig resultaat. Dat betekent dat het draait om het commitment en de drive van de mensen die er voor én na de overbruggingsperiode zijn. Zij moeten goede resultaten willen en zich verbonden voelen met en verantwoordelijk voelen voor de school en dat proces begeleid en faciliteer ik. Dit doe ik door te luisteren en vertrouwen te geven, door te kijken naar wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk is, door overzicht te creëren bij een veelheid aan informatie en vraagstukken en deze te vertalen naar concrete doelen en actieplannen, passend bij de visie van de school en met eigenaarschap in het team.

Al meer dan 30 jaar ben ik werkzaam in het primair onderwijs, eerst als leerkracht in diverse groepen en vanaf 2006 als schoolleider. Klik hier voor mijn actuele CV.. Sinds 1 januari 2020 ben ik werkzaam als interim-directeur voor het primair onderwijs.

Hettie als directeur

Waarom mij? Omdat ik uit ervaring kan zeggen dat ik:

Nog vragen of benieuwd wat ik voor je kan betekenen? Neem contact met mij op.